Rehabilitacja Osób Starszych

Wraz z wiekiem zwiększa się obciążenie organizmu wieloma schorzeniamu nakładającymi się na siebie. Pacjent w podeszłym wieku często obciążony jest zarówno chorobami kardiologicznymi, jak i układu oddechowego. Często pjawiają się do tego problemy z narządami wewnętrznymi czy problemy ze wzrokiem. Na skutek zmian zwyrodnieniowych, przebytych urazów, złamań i przeciążeń, zmniejszają się też możliwości przenoszenia obciążeń aparatu ruchu pacjenta i jego zdolność do poruszania się. Tak złożone zaplecze chorobowe, sytuacja przyjmowania wielu leków jednoczesnie, często zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego i problemy ruchowe sprawiają, że zabiegi rehabilitacyjne pacjentów w starszym wieku muszą być prowadzone przez osoby doświadczone, znające zagadnienie z zakresu geriatrii, a jednocześnie cierpliwe i wytrwałe w realizacji załozonych celów.

Po Udarze

Leczenie poszpitalne w domu pacjenta pod okiem wykwalifikowanego personelu jest optymalną metoda rehabilitacji. Efektem rehabilitacji jest przejęcie funkcji przez zdrową część mózgu od tej, która została uszkodzona. Poza ćwiczeniami niezbędna jednak jest odpowiednio dopasowana opieka, prowadzona przez specjalistów w tej dziedzinie. Nasz zespół składa się z lekarza prowadzącego, lekarza geriatry, fizjoterapeutów, doświadczonego zespołu pielęgniarskiego oraz opiekunów. Podobnie jak w czasie pobytu w szpitalu, tak w domu możemy zorganizować profesjonalną opiekę medyczną.

Leczenie rehabilitacyjne dla seniorów – korzyści

  • Poprawa możliwości lokomocji w mieszkaniu i na zewnątrz
  • Poprawa możliwości samoobsługi
  • Zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • Zwiększenie wydolności układu krążeniowo-oddechowego
  • Zwiększenie koordynacji ruchowej, a dzięki temu zmniejszenie ryzyka upadku
  • Zwiększenie zdolności do podejmowania wysiłku
  • Poprawa stanu psychicznego i samopoczucia pacjenta

Prywatny Dom Opieki "Złota Jesień"
ul. Modlińska 284, 05-110 Jabłonna k. Warszawy
tel. 602 189 876, tel. kom. 22 782 48 58